Solární folie

  • zpevnění skla o 100%, zamezí vysypání skleněných střepů při rozbití skla
  • zabraňuje slunečnímu záření přejít přes skleněnou plochu a tím razantně sníží pokojovou teplotu uvnitř budovy v teplých měsících
  • různé barevné odstíny a různá propustnost folií
  • instalujeme solární folie jak exterierní tak interierní
  • folie vytváří díky svým reflexním vlastnostem intimní (diskrétní) prostředí
  • folie funguje částečně jako izolant skleněné plochy